• Anonyme

    Yesh ' bO frer ' jtaiime fOr ' tkt pa pOur tOu skii spass ' sva sarengeii ...!